Lamine Kirişler

Lamine ahşap, değişik ölçülerdeki bağımsız ahşap tabakaların, kontrollü endüstri koşullarında ve özel bağlayıcılarla tutkallanıp birleştirilmesinden oluşur. Lamine ahşap ile kolonkiriş, kemer, makas ve bunun gibi birçok değişik formlarda eleman üretilir.