Emprenye, çeşitli yöntemlerle değişik kimyasal maddelerin ahşabın bünyesine emdirilmesi işlemidir. Bu işlem malzemenin hizmet ömrünü artırmak için yapılmaktadır. Emprenye işleminin uygulanabilmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Vakum-Basınç yöntemi, Daldırma yöntemi, Fırça ile sürme ve Püskürtme yöntemi olmak üzere 4 farklı uygulama vardır. Ancak bu yöntemler arasında emprenye maddesinin istenilen derinliğe işlemesini sağlayan uygulama, vakum-basınç metodu en etkili ve en doğru yöntemdir. Bu yöntem ahşabın düşmanları olan böceklere, kurtlara, çürümeye, mantarlara, termitlere ve deniz kurdu gibi canlıların saldırılarına karşı ahşabı en iyi şekilde korumaya yardımcı olur. Emprenye işlemi sayesinde ahşabın hizmet ömrü en az 10 kat artmaktadır. Örneğin, doğal halde yani işlem görmemiş ham bir ahşap malzeme olan elektrik direğinin hizmet ömrü 5 yıl ise, emprenye işlemi gördükten sonra açık hava şartlarında, toprak ve su ile temas halinde bile, hiçbir yüzey işlemi ve yüzey bakımı gerektirmeden en az 50 yıl dayanmaktadır.

Firmamız emprenye işlemini TANALITH-E kimyasalı ile modern bir yöntem olan vakumlu ve basınçlı kazanda ahşap malzemeyi emprenye etmektedir. Emprenyeli malzemeler çevreye ve insan sağlığına zararlı değildir. Firmamız emprenyeli malzeme üretimi için gerekli izinleri almış ve emprenye uygulamasının doğru yapıldığına dair İstanbul Üniversitesi ve HEMEL’in onayını almıştır. Düzenli periyotlar doğrultusunda firmamızdan alınan örnekler İstanbul Üniversitesi ve İtalyan markası olan HEMEL tarafından kontrol edilmektedir. Türkiye’de Üniversite onaylı emprenye işlemi yapan tek firma PANELSAN MOBİLYA DEKORASYON VE ORMAN ÜRÜNLERİ’dir.

Tanalith-E, krom ve arsenik içermeyen vakum-basınç sistemiyle uygulanan yeni nesil, tek seçenek emprenye maddesidir. Avrupa ve ABD de yönetmeliklerin krom ve arsenik kullanımına yönelik getirdiği kısıtlamalara bağlı olarak geliştirilen Tanalith-E, ahşap endüstrisi ve kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayan, bağımsız kuruluşlar ve üniversiteler tarafından uzun yıllar süren arazi ve laboratuvar testleri sonunda etkinliği kanıtlanmış tek üründür. Çok kısa sürede dünyada ahşap sektöründe pazar lideri haline gelmiştir. ABD, Avrupa ülkeleri, Avustralya, Japonya vb. ülkelerden onay belgelerine sahiptir.

Çevre ve insan dostu bir emprenye maddesi olan Tanalith-E’nin formülünde azo bileşikleri bulunmaktadır. Tanalith-E kokusuzdur. Emprenye işlemi sonucunda ahşabın son boyutlarında bir değişiklik meydana gelmez ve montajda kullanılan metal bağlantı elemanlarında paslanmaya sebep olmaz. Emprenye işleminden sonra ahşaplarda açık yeşil renk elde edilir. Ultraviyole ışınlarının etkisiyle rengi bir süre sonra bal rengine dönüşür. Zemin seviyesi üzerindeki ahşapların çürüme risk sınıfı 3 olarak belirlenmiştir. Bu risk sınıfındaki ahşap birimler için aşağıda belirtilen spesifikasyonlarda işlemin yapılması gerekmektedir:

ÇÜRÜME RİSK SINIFI : 3

TANALITH E ÇÖZELTİ KONSANTRASYONU : ‰ 2.4

TANAGART 3755 KONSANTRASYONU : ‰ 0.05

EMDİRİLMESİ GEREKLİ SOLÜSYON MİKTARI : 160 litre/m3

NÜFUZ EDECEK MİKTAR : 3.8 kg/m3

AHŞABA PENETRASYONU: diri oduna en az 6 mm.

İLK VAKUM : 600mmHg de 30 dakika.

BASINÇ : 12 atm. de 60-90 dakika.

SON VAKUM : 600 mmHg ye ulaşana kadar.

Zemin seviyesinde toprak ile temas halindeki ahşapların çürüme risk sınıfı 4 olarak belirlenmiştir. Bu risk sınıfındaki ahşap birimler için aşağıda belirtilen spesifikasyonlarda işlemin yapılması gerekmektedir:

ÇÜRÜME RİSK SINIFI : 4

TANALITH E ÇÖZELTİ KONSANTRASYONU : ‰ 2.4

TANAGARD 3755 KONSANTRASYONU : ‰ 0.05

EMDİRİLMESİ GEREKLİ SOLÜSYON MİKTARI : 295 litre/m3

NÜFUZ EDECEK MİKTAR : 7. 1 kg/m3

AHŞABA PENETRASYONU : Tüm diri odun emmiş olmalıdır.

İLK VAKUM : 600 mHg de 30 dakika.

BASINÇ : 12 atm.de 60-90 dakika.

SON VAKUM : 600 mmHg ye ulaşana kadar.

Yukarıda belirtilen spesifikasyonlar doğrultusunda Tanalith-E 3492 ile emprenye işlemi uygulanmış ahşaplar 50-60 yıl hizmet ömrüne sahiptir.